آخرین اخبار مدارس


24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبستان دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

استانبول

اورحان پاموک

داستانی

دبستان پسرانه سما

اسیر کوچک

مریم صباغ زاده ایرانی

کودکان کربلا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشکلات را شکلات کنید

مسعود لعلی

راههای کسب مهارتهای زندگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فانی

فرهنگ قرآنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلبرگ زندگی

حسین دهنوی

ازدواج

دبستان پسرانه سما

دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی

جف کینی

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سخن و سخنوران

بدیع الزمان فروزانفر

شرح حال شعرا ی گذشته

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پسران زره‌پوش

مترجم نسرین مهاجرانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

خاطرات يک بي‌عرضه(پنج جلدي)

جف كيني

داستانی

دبستان دخترانه سما

من خجالت می کشم

التئا

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزارش یک آدم ربایی

گابریل گارسیا مارکز

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیرزنی که در چرخ و فلک زندگی می کرد

روت سیلوسترا

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا طوسي

1382/08/29

دبستان پسرانه سما

متين معتمدي

1389/08/30

دبستان پسرانه سما

همايون رضواني

1388/08/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرميتا عطريان

1379/08/25

دبستان دخترانه سما

پريسا نجفي

1386/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شوريابي

1381/08/29

دبستان دخترانه سما

غزل مرشدلو

1390/08/26

دبستان پسرانه سما

مهرداد رنگاني

1390/08/29

دبستان دخترانه سما

فيروزه سه چوبي

1387/08/28

دبستان دخترانه سما

فاطمه باغشني

1388/08/30