آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دو قرن سکوت

عبد الحسین زرین کوب

تاریخ ایران دردو قرن اول اسلام

دبستان دخترانه سما

من بچه شیعه هستم

سید محمد هادی صدر الحفاظی

شعر

دبستان دخترانه سما

کاشفان جوان

Barbara Taylor-باربارا تیلور

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتابی با ریش های بزی

طه یحیوی

داستانی

دبستان دخترانه سما

سفر به شهر سلیمان

ف.عموزاده خلیلی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انتقام جادوگر-آخرین شاگرد 1

ژوزف دیلینی

رمان

دبستان پسرانه سما

بخوان با من، بساز با من: ۱

سودابه سالم

اموزش خلاق

دبستان دخترانه سما

مقلدها

گراهام گرین

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آبی های لال

خدابخش صفادل

شعر معاصر

دبستان پسرانه سما

جودی مودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک رونالد

بچه ها و بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حرکت و شعر

ابوالفضل پاشا

نقد شعری

دبستان پسرانه سما

حقیقت دارد من یک فیلسوف کوچکم

یورگ شوبیگر

خاطره نویسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)