آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما

28 بهمندبستان پسرانه سما

22 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شوهر اهو خانم

علی محمد افغانی

رمان

دبستان پسرانه سما

جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ،

جورج شانون،

فانتزی کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راهنمای گردشگری نیشابور

علی طاهری

معرفی آثار تاریخی ومناظر نیشابور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی زمین تر از درخت

رضا فلاح

شعر معاصر

دبستان پسرانه سما

شکل ها در هنر(مجموعه نگاه کن).

لوسی میکلت ویت

اموزش خلاق

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بيت المقدس

جعفر رباني

تاریخ

دبستان پسرانه سما

آموزش الفبا ( مقطع دبستان ) رنگ آميزي

مرادي كاوناني ، مژگان

حیوانات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

علی راز آفرینش

ابوالفتح عرب

نقد و تفسیر-امام علی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرواز و شناوري

ديويد گلاور

علوم تجربی

دبستان دخترانه سما

پیرزنی که در چرخ و فلک زندگی می کرد

روت سیلوسترا

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

من خجالت می کشم

التئا

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیرک میراندا

کیسی بیزلی

فانتزی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کوثر کوچکی

مسابقه: دست نوشته های طلایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه میرزا بیاتی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری خط تحریری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مریم نقدبیشی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ترانه علمدار

مسابقه: فیلم کوتاه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مهرسا صبریان

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه میلانی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی لطفی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

فرحناز م.حدی فر

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سنا غلامی

مسابقه: نمایش بازیگری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

دبستان دخترانه سما

مونس نبی زاده و بهار واحدی

ایرانم را باز می شناسم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده شاکری و الناز گرمابی

پژوهشی درباره آذربایجان غربی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم متقی پور و فاطمه خاکزادان

پژوهشی درباره شهر کاشان

دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مائده عيدياني

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

سارينا شفيعي

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

مصطفي برجي

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

محمد پارسا طاهري

1385/12/07

دبستان دخترانه سما

سارا شرفي

1386/12/07

دبستان دخترانه سما

مهسا صابري راد

1389/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس قاسمي

1379/12/06

دبستان دخترانه سما

ترانه سادات علمدار

1385/12/06

دبستان پسرانه سما

پرهام صراف رضايي

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

يوسف موسي آبادي

1386/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيايش غفاري

1381/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اسحاقي

1388/12/08

دبستان دخترانه سما

ثمين رحماني دوست

1385/12/02

دبستان دخترانه سما

عارفه عيدياني

1387/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد صالح آبادي

1381/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين جغراتيان

1381/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا راعي كته شمشيري

1379/12/07

دبستان دخترانه سما

ساجده عيدياني

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

مبينا طاهري

1386/12/03

دبستان دخترانه سما

نيليا امير بيك

1388/12/05