آخرین اخبار مدارس


24 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبستان دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کافه پیانو

فرهاد جعفری

داستان-درام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مسار الشیعه

ترجمه امیر سحابی

مذهبی

دبستان دخترانه سما

بازی با انگشت­ها

مصطفی رحماندوست

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

100حقيقت شگفت انگيز درباره علم

استيو پارکر

علوم تجربی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ اشعار حافظ

احمدعلی رجایی بخارایی

مصطلحات صوفیه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بی زمین تر از درخت

رضا فلاح

شعر معاصر

دبستان پسرانه سما

آموزش الفبا ( مقطع دبستان ) رنگ آميزي

مرادي كاوناني ، مژگان

اموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

کشف الابیات مثنوی

دبستان پسرانه سما

حقیقت دارد من یک فیلسوف کوچکم

یورگ شوبیگر

خاطره نویسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تايپ کردن

آن روني

رایانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگی نامه

دبستان دخترانه سما

سبز باشید

مارسی کلمن

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

غزل مرشدلو

1390/08/26

دبستان پسرانه سما

همايون رضواني

1388/08/25

دبستان پسرانه سما

مهرداد رنگاني

1390/08/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرميتا عطريان

1379/08/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا طوسي

1382/08/29

دبستان پسرانه سما

متين معتمدي

1389/08/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه باغشني

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

پريسا نجفي

1386/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه شوريابي

1381/08/29

دبستان دخترانه سما

فيروزه سه چوبي

1387/08/28