آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کاشفان جوان

Barbara Taylor-باربارا تیلور

علمی

دبستان پسرانه سما

مدرسه ی فرشته ها

انی دالتون

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پسران زره‌پوش

مترجم نسرین مهاجرانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

ولی جرا من؟ کیتی دختر اتش پاره

بل مونی

داستانی

دبستان دخترانه سما

من و تو

هنری پلوکرز

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

هومر و لنگلي

اي . ال . دكتروف

رمان کودک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آثار عطار نیشابوری

دکتر رضا اشرفزاده کرمانی

فرهنگ لغات و تعبیرات عطار

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

اشمیت

داستانی

دبستان پسرانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشته، همراه با ۲۵ فعالیت

ریچارد پنچیک

علمی و ماجراهای علمی

دبستان دخترانه سما

اختراع سری مدرسه پر ماجرا 14

دن کاتمن

داستانی

دبستان دخترانه سما

سیاره زنده اقیانوسها

مارتا سرانو

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزارش یک آدم ربایی

گابریل گارسیا مارکز

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گروه سرود دبستان

مسابقه: سرود کلاسیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا توزنده جانی

مسابقه: نقاشی مداد شمعی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سنا غلامی

مسابقه: نمایش بازیگری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب سلیمانی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کوثر کوچکی

مسابقه: دست نوشته های طلایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریسا برزنونی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه میلانی

مسابقه: آزمایشگاه جشنواره خوارزمی-1395

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یگانه حاجی آبادی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدامیرحسین سعدآبادی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

مهدی لطفی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا سرفرازي مقدم

1378/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا زرندي

1381/11/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي چناراني

1385/11/01

دبستان دخترانه سما

دايانا خاكزادان

1389/11/03

دبستان دخترانه سما

كوثر رباطي

1384/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سينا صالح آبادي

1382/11/07

دبستان دخترانه سما

محيا گلشني

1389/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كوچكي

1379/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اسحاقي

1381/11/08

دبستان دخترانه سما

آتريسا آذرگون

1388/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين احمدي عارف

1381/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال سادات سيدموسوي

1381/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين لطفي

1382/11/02

دبستان پسرانه سما

پرهام پور يوسف منظري

1386/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد امان الاهي

1383/11/08