آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

23 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

15 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آموزش الفبا ( مقطع دبستان ) رنگ آميزي

مرادي كاوناني ، مژگان

اموزشی

دبستان پسرانه سما

زنبور عسل

طاهره بهادران

حیوانات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ موضوعی قرآن مجید

بها الدین خرمشاهی- کامران فانی

فرهنگ قرآنی

دبستان پسرانه سما

جودی مودی دنیا را نجات می دهد

مگان مک رونالد

بچه ها و بهداشت

دبستان دخترانه سما

مجموعه شگفتی های افرینش سفر دانه ها

رضا روحانی

علمی

دبستان پسرانه سما

جنگل حلبی

هلن وارد

بچه ها و بهداشت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من میوه ممنوعه نچیدم آقا...

روح الله محمدی

مناظره ...در قالب رباعی

دبستان پسرانه سما

اشغالگران

سیلوی ژیرارده

ادبیات غیر داستانی

دبستان دخترانه سما

هنری زلزله و شژش هایش

فرانچسکا سایمون

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

از خاک تا آجر

خادمیان، طلیعه

علوم

دبستان دخترانه سما

چگونه از نیروی آب استفاده کنیم

-

علمی

دبستان پسرانه سما

اسیر کوچک

مریم صباغ زاده ایرانی

کودکان کربلا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سالینا قادری

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا رودی

مسابقه: قالی بافی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین سلیمانی

مسابقه: مسابقات پرش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

باران رودی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پریا ناصرزاده

مسابقه: نقاشی مداد رنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ارمیتا عطریان

مسابقه: مسابقات دو میدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سانیا معدنی

مسابقه: نمایش صحنه ای مسابقات فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سیدامیرحسین سعدآبادی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مریم نقدبیشی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا افکار- نرگس قاسمی

مسابقه: مقاله نویسی محیطزیست

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

کوثر کوچکی

مسابقه: دست نوشته های طلایی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین حسینی راد

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

دبستان دخترانه سما

مونس نبی زاده و بهار واحدی

ایرانم را باز می شناسم

دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم متقی پور و فاطمه خاکزادان

پژوهشی درباره شهر کاشان

دبستان دخترانه سما

یلدا محمدی فر

در بدن انسان چه می گذرد؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده شاکری و الناز گرمابی

پژوهشی درباره آذربایجان غربی

دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيما قدمگاهي

1383/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سانيا معدني

1382/03/03

دبستان دخترانه سما

نازنين كفائي

1387/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رجائي پور

1383/03/06

دبستان پسرانه سما

حسين لنگري

1385/03/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل لنگري

1387/03/02

دبستان دخترانه سما

مهدا شورگشتي

1388/03/07

دبستان دخترانه سما

مارال دهنوي

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

باران رودي

1386/03/05

دبستان پسرانه سما

نويد دهنوي

1390/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا قدمياري

1384/03/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرضيه احمري

1381/03/06

دبستان دخترانه سما

ريحانه صفري كوشك مهدي

1386/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارينا مظلوم

1383/03/04

دبستان دخترانه سما

پريسان كريمي

1388/03/05

دبستان پسرانه سما

محمد پارسا ملانوروزي

1387/03/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل برزنوني

1385/03/05