آخرین اخبار مدارس


25 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبستان پسرانه سما

19 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 آذردبستان دخترانه سما

19 آذردبستان دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

جوجه كوچولو! تی‌تاپ، تی‌تاپ،

جورج شانون،

فانتزی کوتاه

دبستان پسرانه سما

اودیسه

هومر/ یاروسلاف هولاک

داستانی

دبستان دخترانه سما

نابغه نیشابور

بتول سعیدی

داستانی

دبستان پسرانه سما

امکان نداره بخوای ساکن شهر پومپئی باشی!

جان مالام

ادبیات غیر داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگرش مثبت

لوییز ال هی

مثبت نگری

دبستان دخترانه سما

مجموعه شگفتی های افرینش سفر دانه ها

رضا روحانی

علمی

دبستان دخترانه سما

نورثنگر ابی

جین آستین

داستانی

دبستان دخترانه سما

سه كاهن

مجيد قيصري

مذهبی

دبستان پسرانه سما

مارمولک و بازیافت

لیندا شوارتز

بچه ها و بهداشت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

به کارگيري فرمان ها" (آموزش ICT براي کودکان)

آن روني

رایانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نبرد اسكاندیا- جنگاوران جوان4

جان فلنگن

رمان

دبستان دخترانه سما

یک توپ برای همه

بریگیته ونینگر

اموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا زرگریانی

مسابقه: مسابقات تیراندازی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سبا سپهری راد

مسابقه: مسابقات تیراندازی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

النا زرین فکر

مسابقه: مسابقات نقاشی حفظ محیط زیست

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سبحان بالاور

مسابقه: انشا نویسی پرسش مهر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

نادیا مرشدلو

مسابقه: مسابقات کاراته سبک کاتا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مائده عیدیانی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی سطح مدرسه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین دهقانی

مسابقه: مسابقات شنا هفته تربیت بدنی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نگار دهقانی

مسابقه: مسابقات شنا هفته تربیت بدنی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

شمین آرمین

مسابقه: مسابقات کاراته سبک شوتوکان

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پریسان کریمی

مسابقه: مسابقات کتابخوانی سطح مدرسه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهزيار ماروسي

1385/09/27

دبستان دخترانه سما

هلنا وكيلي ثاني

1389/09/27

دبستان دخترانه سما

يگانه حضرتي

1386/09/25

دبستان پسرانه سما

آرمين حسين زاده

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

كيانا بكائيان

1386/09/29

دبستان دخترانه سما

آرمينا انتظاري

1390/09/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهلا گرامي

1379/09/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار جوريان

1384/09/30

دبستان پسرانه سما

اميرپويا چهارباغي

1389/09/29

دبستان دخترانه سما

يلدا ليلي

1390/09/30

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل محبوبي نيا

1386/09/29

دبستان دخترانه سما

روژينا احيائي

1389/09/29

دبستان دخترانه سما

هستي ملانوروزي

1390/09/27

دبستان دخترانه سما

دل آرام دهنوي

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

كيميا بكائيان

1386/09/29

دبستان دخترانه سما

ماريا حسيني

1388/09/30

دبستان دخترانه سما

غزل قديريان

1388/09/26

دبستان دخترانه سما

درسا سعادتي

1387/09/26

دبستان دخترانه سما

كتايون گلستاني

1388/09/23