آخرین اخبار مدارس


26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبستان پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

جنگل حلبی

هلن وارد

بچه ها و بهداشت

دبستان دخترانه سما

كيك شگفت‌انگيز

نوشين ابراهيمي

علمی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تايپ کردن

آن روني

رایانه

دبستان دخترانه سما

کیش(راهنمای جزیره کیش برای کودکان و نوجوانان)

یوسفی، محمدرضا

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرتمیس فاول آخرین نگهبان

ا این كالفر

رمان

دبستان دخترانه سما

چگونه از نیروی گیاهی استفاده کنیم

-

علمی

دبستان دخترانه سما

ولی جرا من؟ کیتی دختر اتش پاره

بل مونی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شوهر اهو خانم

علی محمد افغانی

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

از دریا به دریا

محمد تقی جعفری

کشف الابیات مثنوی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شطیطه بانوی رستگار نیشابور

حسن مهدویان-محمدمقدسی

معرفی شطیطه

دبستان دخترانه سما

با هم نماز بخوانیم

فردین مهاجری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

از دیار حبیب

سید مهدی شجاعی

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سیدامیرحسین سعدآبادی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

ریحانه لگزیان

جانوران لانه های خود را چگونه می سازند ؟

دبستان دخترانه سما

رومیصا مرزوقیانی

شگفتی های آسمان

دبستان دخترانه سما

درسا لطفی

آیا میدانید

دبستان دخترانه سما

آنیتا ادگی و نرگس کاریزنویی

فناوری های روز دنیا

دبستان دخترانه سما

نگار جوریان

خورشیدگرفتگی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

همايون رضواني

1388/08/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا طوسي

1382/08/29

دبستان پسرانه سما

اميررضا لطفي

1384/08/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه باغشني

1388/08/30

دبستان دخترانه سما

فيروزه سه چوبي

1387/08/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرميتا عطريان

1379/08/25

دبستان دخترانه سما

نيايش ايزدپناه

1387/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا شريعتي

1381/08/28

دبستان پسرانه سما

متين معتمدي

1389/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شوريابي

1381/08/29